nedeľa 26. septembra 2010

Talianska kozmetika (Italian cosmetics)

Doteraz som mala možnosť pracovať s rôznymi druhmi kozmetiky, či už americkou, švédskou alebo anglickou. Najviac ma oslovila práve tá talianska (Pupa Milano, Deborah Milano), prípadne francúzska (Bourjois). Mnohé značky, ktoré som vyskúšala, prípadne s nimi pracovala, mali vždy niečo, čo sa mi nepáčilo. Buď zlyhávala kvalita výrobkov, prípadne zákazníckeho servisu alebo dodania, alebo sa mi nepáčil dizajn, pretože bol taký obyčajný, že to človeka jednoducho neoslovilo. Na každom druhu kozmetiky boli aj veci, čo sa mi páčili, ale nikdy to nebolo všetko v jednom.

Teraz sa venujem výhradne len Deborah Milano, pretože ma oslovil nielen dizajn výrobkov, ktorý je naozaj prepracovaný aj vďaka rôznym talianskym návrhárom, ale aj to, že to je kozmetika, ktorá nie je okukaná a neponúkajú vám ju na každom kroku.


So far I have had the opportunity to work with different kinds of cosmetics, whether American, Swedish or English. Most have approached it just Italian (Pupa Milano, Deborah Milano) or French (Bourjois). Many of the brands that I tried or worked with them, always something I did not like. Zlyhávala either product quality or customer service or delivery, or I did not like the design because it was so plain that this man simply reach. For each kind of cosmetics were also things that I liked, but it was never all in one.

Now I focus solely Deborah Milano, because he addressed me not only design products, which is really sophisticated and thanks to various Italian designers, but also that it is cosmetics, which is not very common and offer it to you at every step.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára